Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN RISKE DE VRIES Klik hier om ze te downloaden als pdf. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Riske de Vries: de eenmanszaak genaamd Riske de Vries, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34345512, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer; Offerte: alle aanbiedingen en/of prijslijsten van Riske de Vries aan (rechts)personen waarmee beoogd … Meer lezen over Algemene Voorwaarden